Giới thiệu về Công Ty  

這個頁面上的內容需要較新版本的 Adobe Flash Player。

取得 Adobe Flash Player

Năm 2012 nhận danh hiệu Doanh nghiệp Danh Tiếng do Tân Tai Pei trao tặng( chỉ có 24 doanh nghiệp được trao tặng)
Năm 2008 đạt danh hiệu 1 trong 300 doanh nghiệp vừa và nhỏ có sức sống nhất do bộ bộ Kinh tế trao tặng.
Năm 2005 nhận giải thưởng phát minh Quốc Gia do bộ Kinh Tế cấp.
Năm 2004 nhận giải thưởng nghiên cứu mới lần thứ 11 do bộ Kinh Tế cấp.
Năm 2001 nhận giải thưởng sản phẩm đạt chất lượng lần thứ 10 do bộ Kinh Tế cấp.

Công Ty AnnTong thành lập từ năm 1989 đến nay đã được 24 năm, từ KHÔNG cho đến CÓ, từ CÓ cho đến ƯU. Nỗ lực phấn đấu để có những giải thưởng danh hiệu cấp Quốc Gia như danh hiệu “Sản phẩm đạt chất lượng. Nghiên cứu mới, Phát minh Quốc Gia, Doanh nghiệp Danh Tiếng” Là một doanh nghiệp thực dụng, nỗ lực, chuyên nghiệp nhưng cũng là doanh nghiệp chú trọng lưu giữ bản sắc dân tộc.   

      

    Tình hình hiện tại của AnnTong:


  1. Đã có hơn 21 năm kinh doanh trong lĩnh vực hệ thống Hotrunner, tất cả sản phẩm đều sản xuất tại Đài Loan.
  2. Mỗi năm sản xuất hơn 3000 bộ hệ thống Hotrunner ( 12,000 đầu phun)
  3. Mỗi năm thao tác hơn 1,000 bộ phân tích dòng chảy nhựa và hơn 200 bộ lan truyền nhiệt độ.
  4. Hiện tại có 18 văn phòng, điểm phục vụ ( Tai Pei, Tao Tuan, Tai Zhong, Tai Nan, Shang Hai, Kun Shan, Guang Zhou,Dong Guang, Zhong Shan, Qing Dao, Cheng Du, Chong Qing , Xia Men, Viet Nam, Thai Lan, Indonesia, Philippin, Mexico)